Cooley Cougar Colorguard - Black
Location
Gilbert, AZ
Division
Scholastic Junior High A
Past Scores
2018
WGAZ Championships (SRA, SN, SJH, IJH, SJHA, WSA, WIA, PSJH, PSRA, PSCA) (April 6, 2018) 66.425 1 Recap
Guard Focus Show (March 3, 2018) 61.490 1 Recap
Williams Field Show (February 23, 2018) 57.760 1 Recap
Cooley Show (February 9, 2018) 51.690 1 Recap
Guard Evaluation Show (January 27, 2018) Recap
2017
Guard State Championship (April 1, 2017) 72.555 1 Recap
Gilbert Show (All Divisions) (March 18, 2017) 69.890 1 Recap
Guard Focus Show (March 4, 2017) 58.860 1 Recap
Campo Verde Show (March 3, 2017) 56.790 1 Recap
Williams Field Show (February 24, 2017) 49.360 1 Recap
Cooley Show (February 17, 2017) 50.420 1 Recap
2016
WGAZ - Championships - Morning - Guard (April 2, 2016) Recap
Williams Field Show - Guard (March 4, 2016) 79.530 1 Recap
Casa Grande Focus Show - Guard (February 27, 2016) 74.130 1 Recap
Cooley Show - Guard (February 19, 2016) 60.030 1 Recap
2015
2015 WGAZ Circuit Championships - Winter Guard (March 28, 2015) 81.925 1 Recap
Williams Field HS - Winterguard (March 6, 2015) 80.050 1 Recap
Gilbert HS Focus Show - Guard (February 21, 2015) 73.330 1 Recap
Cooley - Guard (February 20, 2015) 77.990 1 Recap
Perry HS - Winterguard (January 31, 2015) 56.060 1 Recap
2014
State Championships - Elem, Prep, Jr. and Novice (March 29, 2014) 47.240 1 Recap
Gilbert HS - Guard (March 8, 2014) 93.090 1 Recap
Williams Field HS - Guard (March 7, 2014) 89.120 1 Recap
Cooley Show (February 28, 2014) 89.810 1 Recap
Perry Guard (February 1, 2014) 91.840 1 Recap
2013
WGAZ 2013 Winter (February 23, 2013) Recap
WGAZ 2013 Winter (March 1, 2013) Recap
WGAZ 2013 Winter (March 8, 2013) Recap
WGAZ 2013 Winter (April 6, 2013) Recap
(January 21, 2017) Recap
Registered Events
2019
Cooley Show (February 22, 2019)