Sossaman Gold
Location
Queen Creek, AZ
Division
Scholastic Junior High
Past Scores
2020
Casa Grande Show (February 22, 2020) 50.630 1 Recap
Perry Show (Guard only) (February 1, 2020) 43.860 3 Recap
2019
WGAZ Championships - Saturday (March 30, 2019) 64.955 3 Recap
Northside Winds Show (March 1, 2019) 56.360 3 Recap
Cooley Show (February 22, 2019) 52.100 3 Recap
Perry Show (Guard Only) (February 2, 2019) 43.380 2 Recap
2018
WGAZ Championships (SRA, SN, SJH, IJH, SJHA, WSA, WIA, PSJH, PSRA, PSCA) (April 6, 2018) 59.785 3 Recap
Campo Verde Show (March 24, 2018) 60.590 2 Recap
Casa Grande Show (February 24, 2018) 51.300 1 Recap
Perry Show (February 10, 2018) 49.410 3 Recap
2017
Guard State Championship (April 1, 2017) 74.105 1 Recap
Guard Focus Show (March 4, 2017) 61.780 1 Recap
Cooley Show (February 17, 2017) 54.420 1 Recap
Perry Guard Show (Guard Only) (February 4, 2017) 39.290 2 Recap
2016
WGAZ - Championships - Morning - Guard (April 2, 2016) Recap
Gilbert HS - Guard (March 5, 2016) 65.620 2 Recap
Casa Grande Focus Show - Guard (February 27, 2016) 58.390 3 Recap
Campo Verde HS - Guard (February 13, 2016) 57.130 1 Recap
Upcoming Events
2020
North Side Winds Show
Registered Events
2020
Guard State Championship (March 28, 2020)