Altadena Blue
Location
Phoenix, AZ
Division
Scholastic Junior High A
Past Scores
2018
WGAZ Championships (SRA, SN, SJH, IJH, SJHA, WSA, WIA, PSJH, PSRA, PSCA) (April 6, 2018) 70.045 1 Recap
Gilbert Show (March 17, 2018) 70.360 1 Recap
Guard Focus Show (March 3, 2018) 66.430 1 Recap
Perry Show (February 10, 2018) 65.550 1 Recap
Guard Evaluation Show (January 27, 2018) Recap
2017
Basha Show (March 25, 2017) 73.690 1 Recap
Gilbert Show (All Divisions) (March 18, 2017) 73.670 1 Recap
Perry Guard Show (Guard Only) (February 4, 2017) 55.830 1 Recap
Registered Events
2019
Guard Evaluation Show (January 26, 2019)
Perry Show (Guard Only) (February 2, 2019)
Guard Focus Show (March 2, 2019)
Gilbert Show (March 16, 2019)
WGAZ Championships (March 30, 2019)